Budapesti Tavaszi Fesztivál — #ittahelyem

JÁTÉKSZABÁLY

a Budapesti Tavaszi Fesztivál BTF Kvíz játékához

(2020. március 2-től hatályos változat)

Kérjük, olvassa el figyelmesen a Budapesti Tavaszi Fesztivál BTF Kvíz játékának (a továbbiakban: Játék vagy alkalmazás) alábbi részvételi feltételeit. A Játékban való részvétel a Játék jelen hivatalos játékszabályzatának (a továbbiakban: Játékszabályzat) automatikus elfogadását jelenti.

A Játék kizárólag személyes használatra készült, üzleti és kereskedelmi célú felhasználása szigorúan tilos.

A Játék szervezői (továbbiakban: Szervező vagy Szervezők) a Müpa Budapest Nonprofit Kft. (1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.), valamint a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. (1052 Budapest, Városház utca 9–11.).

A Játékban résztvevő személyek (továbbiakban: Játékos vagy Játékosok) adatait a Szervezők a https://www.btf.hu/ honlapon található Adatkezelési tájékoztatóban leírt adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezelik. Kérjük, a regisztráció előtt olvassa el figyelmesen a tájékoztatót! A játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékosok elfogadják az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

A Játékban kizárólag 14. életévét már betöltött személyek vehetnek részt.

A 14. életévét már betöltött, de a 16. életévét még be nem töltött Játékosok a Játékban való részvétellel egyúttal nyilatkoznak arról is, hogy a személyes adataik kezeléséhez való hozzájárulás megadásához szükséges jóváhagyást a törvényes képviselőjüktől előzetesen megkapták.

A játék menete

A Játékos a regisztráció által az adatai megadása után vehet részt a kvízjátékban. A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos elfogadja a játékszabályt, az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, valamint feliratkozzon a hírlevélre.

A Játék során a Játékosnak 12 különböző budapesti fesztiválhelyszín közül kell választania, és a helyszínhez kapcsolódó, az adott helyszínen közreműködő előadóra vonatkozó kérdésre helyesen válaszolnia. A Játék akkor sikeres, ha a Játékos a 12 helyszínhez tartozó összesen 12 kérdésből legalább 10 kérdésre helyesen válaszolt. A Játékot sikertelen játékmenet esetén bármikor újra lehet játszani.

Nyeremény

A Játékot hiba nélkül teljesítő játékosok jutalma egy, a Budapesti Tavaszi Fesztivál előadásaira beváltható, 20%-os kedvezményt biztosító kupon. A kupont a Budapesti Tavaszi Fesztivál honlapján meghirdetett programokra lehet beváltani a jegykészlet erejéig.

A kupon a Budapesti Tavaszi Fesztivál következő eseményire NEM váltható be:

  • 2020. április 3. – május 31. Testkép
  • 2020. április 7–30. Mágikus hímesek
  • 2020. április 8. – augusztus 23. Slow Life – Az élet lassú tempóban
  • 2020. április 8. – május 8. GlasSpring
  • 2020. április 10. – augusztus 30. Vágyott szépség
  • 2020. április 14–19. Budapest Art Week
  • 2020. április 16. – június 7. 38. Magyar Sajtófotó Kiállítás
  • 2020. április 17. – július 26. A fáraó sírjának felfedezése

Egy Játékos – függetlenül a sikeres játékok számától – egyetlen kupon megnyerésére jogosult.

A kupont, amely egy egyedi kódot tartalmaz, kizárólag online jegyvásárlás során, a Budapesti Tavaszi Fesztivál weboldalán lehet beváltani.

A kódot a Játékos felelőssége megőrizni, a Szervezőknek nem áll módjában a Játékos által elvesztett/elfelejtett kódot utólag egy új kóddal pótolni.

A Játék időtartama

A Játék 2020. április 19. 19.00 óráig tart. A kuponokat a Budapesti Tavaszi Fesztivál utolsó előadásának kezdetéig (2020. április 19. 20.00 óráig), illetve az adott előadásra megváltható jegyek rendelkezésre állásáig lehet beváltani (kivéve a kedvezményből kizárt eseményeket).

A Szervezők a kuponok tényleges beválthatóságáért nem vállalnak felelősséget. A beválthatóság szempontjából túl késői időpontban megszerzett, vagy bármely rendezvény teltházas volta miatt be nem váltható, illetve bármilyen egyéb okból be nem váltott kuponok a fenti időpontot követően érvényüket vesztik, azok a 2020. évi Budapesti Tavaszi Fesztivál eseményein kívüli más eseményre nem válthatók be.

Felelősség

A Játékos saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy illetéktelenek ne vegyenek részt a Játékban az általa használt e-mail cím segítségével, a Szervezőket erre vonatkozóan felelősség a személyes adatok esetleges jogosulatlan felhasználásával összefüggésben nem terheli. A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervezők mindennemű felelősséget és a jogi út igénybevételének a lehetőségét kizárják. A Szervezők nem vállalnak felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

A kupon a játék elején megadott e-mail címre automatikusan kerül továbbításra. Tévesen megadott adatok vagy hibás e-mail cím esetén a Szervezők nem kötelesek további lépéseket tenni a Játékos valós személyes adatainak felkutatására vagy pontosítására. A hibás vagy nyilvánvalóan érvénytelen (vagy egyéb okból használhatatlan) adatokat a Szervezők mindenfajta külön figyelmeztetés vagy értesítés nélkül törlik.

A Szervezők kizárnak minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervezők nem felelnek a honlap, illetve a játék üzemzavarából adódó késedelemért, illetve azért, ha az oldal nem érhető el.

Mi történik, ha nem működik a weboldal?

Az egyéb, a honlap működését érintő technikai problémákért a Szervezők nem felelősek, és kizárnak mindennemű kártérítési igényt a Játékban való részvétel során. A Játékosokkal felmerülő esetleges jogvitát a Szervezők elsődlegesen békés úton kívánják rendezni. Technikai probléma esetén észrevételeiket az info@btf.hu e-mail címre várjuk.

A Szervezők nem vállalnak felelősséget a Játék működése során fellépő technikai vagy adatbeviteli hibák miatt.

Egyéb tudnivalók

A Játékban felhalmozott mindennemű szellemi termék a szerzői jog védelme alatt áll, ezért tilos azt módosítani, másolni, továbbértékesíteni, illetve a jogtulajdonos írásbeli felhatalmazása nélkül semmilyen formában nem reprodukálható.

A Budapesti Tavaszi Fesztivál márkanév mind szöveges, mind ábrás formában védjegyoltalmat élvez. A védjegyoltalom jogosultja a Szervező. A védjegy nem használható fel semmilyen módon és jogcímen a Szervező előzetes írásos engedélye nélkül.

A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári, illetve a büntető anyagi jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.

A Szervezők – a Játék lezárulta előtt – visszavonhatják vagy megszüntethetik a Játékot, részben vagy egészben, bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag. Abban az esetben, ha a Játék megszüntetésre kerül, a Szervezők törekednek arra, hogy a megszüntetés tényét előzetesen nyilvánosságra hozzák. Ugyanakkor a visszavonás, felfüggesztés vagy változtatás okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés nem lehetséges. A Szervezők fenntartják maguknak a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítsék vagy a Játékszabályt utólag módosítsák. A Játék online vagy nyomtatott anyagain történő esetleges elírásokért és nyomdai hibákért a Szervező felelősséget nem vállal.

A Játékosok elfogadják, hogy a Játék használata során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervezők számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.

A Játékszabályzatban a változtatás jogát fenntartjuk. A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, jogosultak a hatáskörrel és illetékességgel bíró bírósághoz fordulni. Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, az info@btf.hu e-mail címen kérhető tájékoztatás.

A Játékból ki vannak zárva a Szervezők, valamint a Játék szervezésében közreműködő cégek dolgozói és ezen személyek Ptk. 685.§.b. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.